Schützen-Aktivitäten 1961 - 1970

Schützen-Aktivitäten 1961 - 1970

001: 1965 - 1. Vereinsausflug: Berchtesgaden

002: 1965 - 1. Vereinsausflug: Berchtesgaden

003: 1966 – Maibaumfeier

004: 1966 – Maibaumfeier

005: 1966 – Maibaumfeier

006: 1966 - 2. Vereinsausflug: Bayrischzell – Wendelstein

007: 1966 - 2. Vereinsausflug: Bayrischzell – Wendelstein

008: 1966 - 2. Vereinsausflug: Bayrischzell – Wendelstein

009: 1966 - 2. Vereinsausflug: Bayrischzell – Wendelstein

010: 1966 - 2. Vereinsausflug: Bayrischzell – Wendelstein

011: 1967 – Maibaumfeier

012: 1967 – Maibaumfeier

013: 1967 – Maibaumfeier

014: 1967 – Maibaumfeier

015: 1967 – Maibaumfeier

016: 1967 – Maibaumfeier

017: 1967 – Maibaumfeier

018: 1967 – Maibaumfeier

019: 1967 – Maibaumfeier

020: 1967 – Maibaumfeier

021: 1967 – Maibaumfeier

022: 1967 – Maibaumfeier

023: 1967 – Reservistenfeier

024: 1967 – Reservistenfeier

025: 1967 – Reservistenfeier

026: 1967 - 3. Vereinsausflug: Neuschwanstein - Hohenschwangau -
Linderhof – Wieskirche

027: 1967 - 3. Vereinsausflug: Neuschwanstein - Hohenschwangau -
Linderhof – Wieskirche

028: 1967 - 3. Vereinsausflug: Neuschwanstein - Hohenschwangau -
Linderhof – Wieskirche

029: 967 - 3. Vereinsausflug: Neuschwanstein - Hohenschwangau -
Linderhof – Wieskirche

030: 1967 - 3. Vereinsausflug: Neuschwanstein - Hohenschwangau -
Linderhof – Wieskirche

031: 1967 - Schießstand-Einweihung

032: 1967 - Schießstand-Einweihung

033: 1968 - Gaisbachtaler Schützenfasching

034: 1968 - Kameradschaftsabend Eckerzell & Pfatter

035: 1968 - Kameradschaftsabend Eckerzell & Pfatter

036: 1968 – Maibaumfeier

037: 1968 – Maibaumfeier

038: 1968 – Maibaumfeier

039: 1968 – Maibaumfeier

040: 1968 – Maibaumfeier

041: 1968 – Maibaumfeier

042: 1968 – Maibaumfeier

043: 1968 – Maibaumfeier

044: 1968 - 1. Großes Preisschießen

045: 1968 - 1. Großes Preisschießen

046: 1968 - 1. Großes Preisschießen

047: 1968 - 1. Großes Preisschießen

048: 1968 - 4. Vereinsausflug: Bayerwald-Rundfahrt

049: 1968 - 4. Vereinsausflug: Bayerwald-Rundfahrt

050: 1969 – Maibaumfeier

051: 1969 – Maibaumfeier

052: 1969 – Maibaumfeier

053: 1969 – Maibaumfeier

054: 1969 – Maibaumfeier

055: 1969 – Preisschießen

056: 1969 – Preisschießen

057: 1969 – Preisschießen

058: 1969 – Preisschießen

059: 1969 – Preisschießen

060: 1969 - Geißbock-Versteigerung

061: 1969 - Geißbock-Versteigerung

062: 1969 - Geißbock-Versteigerung

063: 1969 - Geißbock-Versteigerung

064: 1969 - Geißbock-Versteigerung

065: 1969 - Geißbock-Versteigerung

066: 1970 – Schützenfasching

067: 1970 – Schützenfasching

068: 1970 – Schützenfasching

069: 1970 – Schützenfasching

070: 1970 – Schützenfasching

071: 1970 – Schützenfasching

072: 1970 – Preisschießen

073: 1970 – Preisschießen

074: 1970 - 5. Vereinsausflug: Innsbruck

075: 1970 - 5. Vereinsausflug: Innsbruck

076: 1970 - 5. Vereinsausflug: Innsbruck

077: 1970 - 5. Vereinsausflug: Innsbruck

078: 1970 - Kameradschaftsabend Eckerzell & Pfatter

079: 1970 - Kameradschaftsabend Eckerzell & Pfatter